ผวจ.ชุมพรรับมอบรับมอบถุงมือยางจาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
23 May 2020, 01:18 pm

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รับมอบถุงมือยางจาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 80,000 ชิ้น ณ บริเวณหน้ามุข ศาลากลางจังหวัดชุมพร