สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา
04 June 2020, 04:09 pm