ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพแก่ผู้แทนอำเภอหลังสวน
17 June 2020, 04:02 pm

         วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพแก่ผู้แทนอำเภอหลังสวน ซึ่งถุงยังชีพดังกล่าวได้รับบริจาคมาจากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยจะได้นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป