จังหวัดชุมพรยกเลิกจุดคัดกรองชุมชนและด่านเคอร์ฟิว ตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาล
17 June 2020, 04:33 pm

           วันนี้ (16 มิ.ย. 63 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงการผ่อนคลายให้กิจการ กิจกรรมบางอย่าง ดำเนินการได้ ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ไปยังอำเภอ เทศบาลเมือง ในพื้นที่

           นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นเวลากว่า 50 วันแล้ว แต่ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวัง พร้อมกับดูแลตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่าง การหลีกเลี่ยงการเดินทางไปแหล่งชุมชน และสถานที่เสี่ยง ซึ่งอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครั้งใหม่ที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ป้องกัน โดยรัฐบาลได้ประกาศการผ่อนคลาย พร้อมกับยกเลิกเคอร์ฟิว และให้ดำเนินกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้นจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ยกเว้นสถานที่เสี่ยงสูง เช่น ผับ บาร์ กิจกรรมที่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับจังหวัดชุมพรได้ให้มีการยกเลิกจุดคัดกรองชุมชน แต่ให้เปลี่ยนเป็นชุมชนดูแลกันเอง ป้องกันตนเอง และยังให้ยกเลิกด่านเคอร์ฟิว ซึ่งสอดครองกับประกาศของรัฐบาล แต่ยังคงมีความเป็นห่วงในส่วนของตลาดสด ที่มีการซื้อขายพวกเนื้อสดต่างๆ หากไม่ดูแลในเรื่องของความสะอาด จะทำให้เป็นแหล่งนำเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายได้ จึงกำชับให้ดูแลตลาดเป็นพิเศษอีกด้วย