ชุมพรติวเข้มตลาดสด ตลาดนัดทุกตลาดการ์ดอย่าตก
19 June 2020, 11:28 am

            วันนี้(18 มิ.ย. 63) นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เชิญเจ้าของ ผู้บริหารตลาดสด ตลาดนัด ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรจำนวน 38 แห่ง เข้าร่วมประชุมหารือ มอบหมายการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีเจ้าของและผู้บริหารตลาด ตลาดสด เข้าร่วมฟังการชี้แจงข้อปฏิบัติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ประกอบด้วย รองผอ.กอ.รมน.ชุมพร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร พาณิชย์จังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการขอความร่วมมือให้ตลาดทุกแห่งดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดในรอบที่สอง เพราะปัจจุบันพบว่ามีผู้ละเลยการปฏิบัติตนเองลดลง

            สำหรับแนวทางการปฏิบัติ ได้กำหนดไว้ ดังนี้1.กำหนดช่องทางการเข้า ออกตลาดให้ชัดเจน 2.ให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าตลาดทุกคนโดยอุณหภูมิร่างกายจะต้องไม่เกิน 37.5 องศาถึงจะเข้าตลาดได้ 3.ให้มีจัดจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือในทางเข้า ออก โดยจัดวางให้เห็นเด่นชัด 4.ให้ผู้ซื้อและผู้ขายทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา 5.จัดให้มีเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในตลาดภายใต้หลักการปฏิบัติตนเองป้องกันโควิด-19 ทุกตลาด 6.สถานที่มีของเด็กเล่นในตลาดต้องดูแลตรวจวัด คัดกรองและล้างมือเป็นกรณีพิเศษ 7.ให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะหรือลงทะเบียน เพื่อตรวจเช็คการเข้าออกทุกตลาด

            อย่างไรก็ตาม การขอความร่วมมือครั้งนี้ จังหวัดชุมพรจะส่งทีมไปติดตามแนะนำหลังจากนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการตักเตือนเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง หากยังพบข้อบกพร่องจะให้ระยะเวลาดำเนินการแก้ไขแต่หากยังละเลยไม่ปฏิบัติตามจะได้พิจารณาตามลำดับขั้นต่อไป