สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์การแสดงตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
19 June 2020, 04:04 pm