จังหวัดชุมพรเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
31 July 2020, 02:12 pm

              วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานใน พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชุมพร โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ หน้าซุ้มประตูเมืองเขาพาง ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร

           นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 โครงการ และหนึ่งในนั้น คือ โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ซึ่ง จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชุมพร ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบที่ 2) ประจำภาคใต้ จำนวน 1 ซุ้ม บริเวณพื้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม กิโลเมตร ที่ 478+428 เมตร ความกว้าง 28 เมตร สูง 13.5 เมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร และหมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินก่อสร้าง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

              เนื่องด้วยวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

              จังหวัดชุมพร จึงได้จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 พร้อมกับทำกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้ชื่อกิจกรรม "สานพลัง จิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย" ดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ และริมฝั่งถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงามอีกด้วย