จังหวัดชุมพรประชุมเตรียมรับองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัย
04 Aug 2020, 09:29 pm

          วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการเตรียมการต้อนรับองคมนตรีและคณะ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2

          ทั้งนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กำหนดเดินทางมามอบสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กด้อยโอกาส ยากจน ในวันที่พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสวี พร้อมทั้งลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ