พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมคำนับ ผวจ.ชุมพร
10 Sep 2020, 10:32 pm

             วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 11.20 น. ที่ห้องหาดทรายรี ศาลากลางจังหวัดชุมพร พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมคำนับ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตลอดมาจนครบเกษียณอายุราชการ