จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563
14 Oct 2020, 10:06 pm
              วันนี้(13 ต.ค. 63) บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย แพทย์หญิง พนิดา อนันตเสรีวิทยา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม 2563 โดยประชาชนได้ร่วมใจกันแต่งชุดสุภาพโทนสีเหลืองมาร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร ต่อจากนั้นในเวลา 13.30 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชุมพร ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา" บริเวณคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายปากนก-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และในเวลา 19.00 น. จังหวัดชุมพรได้กำหนดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน
            นอกจากนี้ในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน