จังหวัดชุมพรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย
10 Nov 2020, 11:45 am
           วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวชุมพร และคณะสงฆ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง)
ทั้งนี้ จังหวัดชุมพรกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น ณ วัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวง อำเภอเมืองชุมพร
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น ณ วัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองชุมพร
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น ณ วัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวง อำเภอเมืองชุมพร
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น ณ วัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวง อำเภอเมืองชุมพร
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น ณ วัดโพธิการาม อำเภอเมืองชุมพร
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกพื้นที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน