จังหวัดชุมพร ประชุมเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ และงานกาชาด ประจำปี 2563
10 Nov 2020, 11:52 am
            วันนี้ (9 พ.ย. 63) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพรปี 2563โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร ซึ่งที่ประชุมกำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ปี 2563 ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 26 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
          โดยการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ และงานกาชาด ประจำปี 2563 จังหวัดชุมพร ได้เน้นถึงมาตรการหลัก 5 ข้อของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, เว้นระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการสัมผัส และจำกัดจำนวนคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กำหนด
           นอกจากนี้ในที่ประชุม ได้มอบหมายหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ พร้อมกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกิจกรรมงานกาชาด โดยในงานปีนี้ยังคงกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่นขบวนแห่ ที่จัดให้แต่ละอำเภอมีส่วนร่วม, กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ของผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ การประกวดร้องเพลงข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประกวดมิสชุมพร การรำถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และการแสดงบนเวทีอีกมากมาย