จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563
29 Nov 2020, 11:44 am
               เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน  2563  นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมรับบริจาคสิ่งของ ในงาน วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของ ซึ่งนำไปจัดหาเป็นของรางวัลสำหรับ การออกสลากกาชาด และการออกร้านกาชาด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรจัดขึ้นภายในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 ระหว่าง วันที่ 18-26 ธันวาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาหนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
               แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า รายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดจะนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักในการจัดหารายได้ และเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เป็นองค์กรการกุศล ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแต่อย่างใด เป็นกิจการที่ทำเพื่อสาธารณะ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร หรือสิ่งตอบแทน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของกาชาดทุกคนล้วนทำด้วยความเสียสละ จิตอาสา โดยไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด ดังนั้น การให้ความอนุเคราะห์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ในการบริจาคเงิน และสิ่งของให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จึงทำให้กิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกาชาดได้อย่างต่อเนื่อง
               ซึ่งในครั้งนี้ มีหน่วยของราชการ และหน่วยงานเอกชน ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก สำหรับสิ่งของที่ได้รับบริจาค อาทิ เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม ทีวี หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รวมไปถึงของใช้ โดยของที่ได้รับบริจาคจะนำไปเป็นของรางวัลสำหรับการออกร้านกาชาด ในงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร 2563 ระหว่าง วันที่ 18-26 ธันวาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาหนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรร่วมเที่ยวงาน พร้อมกับร่วมสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป