จังหวัดชุมพรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน
29 Nov 2020, 11:48 am
            วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวชุมพร และคณะสงฆ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง)
            ทั้งนี้ จังหวัดชุมพรกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น ณ วัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวง อำเภอเมืองชุมพร, และในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ณ วัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองชุมพร, โดยครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น ณ วัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวง อำเภอเมืองชุมพร, และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวง อำเภอเมืองชุมพร โดยครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น ณ วัดโพธิการาม อำเภอเมืองชุมพร, จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกพื้นที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน