ผู้ว่าชุมพรลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติการตั้งจุดตรวจการเดินทางข้ามจังหวัด
11 Jan 2021, 04:35 pm
          วันที่  10  มกราคม  2564  เวลา10.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลวังใหม่ ถนนเพชรเกษม(ชุมพร - ระนอง) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าปกครอง ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครฯ อสม.ซึ่งปฏิบัติงานประจำจุดตรวจคัดกรองให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจีงหวัดชุมพรได้กล่าวชื่นชมในความเสียสละและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย
          จังหวัดชุมพรได้ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองในถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางเขตติดต่อกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนองและสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 จุด และตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองผ่านสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งและเรือโดยสารอีก 4 จุด รวม 8 จุดปฏิบัติการ โดยสนธิกำลังจากหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา