แขวงทางหลวงชุมพร ประกาศสรุปผลการประชุม การประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง