ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศหนังสือเชิญเข้าทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ กรณีเจ้าของที่ดินรายนางสาวบุญเรือง สุขขัง ซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ในบริเวณที่จะเวนคื
05 Feb 2021, 05:40 pm