จังหวัดชุมพรจัดทำโครงการโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
17 Feb 2021, 01:52 pm

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร" ณ สนามยิงปืนจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยสายงานป้องกันปราบปราม,สายงานสืบสวน รวม 80 นาย และชุดปฏิบัติการพิเศษยุทธวิธีตำรวจ(ราชเดช) 20 นาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และเพื่อลดเหตุแห่งการสูญเสียของกำลังพลในขณะปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ และตามวิสัยทัศน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ “เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและความผาสุกให้แก่ประชาชน” โดยมี พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร ,พ.ต.อ.ภาณุเดช ณ พัทลุง รอง ผบก.ภ.จว. ชุมพร ,พ.ต.อ.นิวัติ โพธิ์พร้อม รอง ผบก.ภ.จว. ชุมพร ,พ.ต.อ. ภคพล ทวิชศรี รอง ผบก.ภ.จว. ชุมพร , พ.ต.อ.เสกสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว. ชุมพร ,พ.ต.อ.นรเศรษฐ์ อินทรจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร ,พ.ต.อ.สัณฑภวิษย์ มากช่วย รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร ผกก.สืบสวน, ผกก.ฝอ., หน.สภ.ในสังกัด ,กต.ตร. จังหวัดชุมพร และฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ฯ