สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ประกาศเรื่องวิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็คทรอนิกส์
25 Mar 2021, 10:33 am