ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร แจ้งประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
19 ก.ค. 2564, 16:18 น.