จังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ติดตามสถานการณ์โควิด -19ในพื้นที่
31 ส.ค. 2564, 16:14 น.
           วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 43/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งระดับประเทศและในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร พร้อมร่วมพิจารณามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด -19 ให้ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งยังคงมีความรุนแรง ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2
            นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีความรุนแรงทั้งในระดับประเทศ และในพื้นที่จังหวัดชุมพร ขอให้ทุกคนช่วยกันหาแนวทางป้องกัน และควบคุม เพื่อลดการแพร่เชื้อในพื้นที่ โดยให้ช่วยกันหาวิธีการตั้งรับในระยะยาว และให้มีการทบทวนแผนการป้องกันและควบคุมโรคกันใหม่ เหมือนการระบาดในรอบแรกที่ได้ช่วยกันป้องกัน และควบคุมได้อย่างเข้มแข็ง
โดยข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จังหวัดชุมพรมีผู้ป่วยโควิด-19 สะสม จำนวน 4,181 ราย เสียชีวิต 25 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 2,224 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,932 ราย โดยจังหวัดชุมพรได้เข้มงวดกับกลุ่มแรงงานต่างด้าว เป็นพิเศษ โดยห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เนื่องจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ มาจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีการรวมตัวเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดความเสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ทำงาน และรวมตัว เช่น ตลาด โรงงาน ล้งผลไม้ สำหรับมาตรการเข้าออกพื้นที่ยังมีหลายคนที่ไม่ปฏิบัติตาม มีการแอบออกนอกพื้นที่โดยไม่มีการแจ้ง และไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด จึงได้เพิ่มระดับในการกำกับดูแล การดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในเรื่องของการเฝ้าระวัง ป้องกัน สาธารณสุขได้เตรียมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิการเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจหาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อควบคุมกลุ่มที่มีความเสี่ยง และได้เตรียมพร้อมสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงให้สามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดชุมพรให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ในที่ประชุม ได้เสนอให้มีการเลื่อนเปิดเรียนออกไปอีก 1 เดือน และจะมีการพิจารณา ผ่อนคลาย ตามสถานการณ์ ต่อไป
ด้านพล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า หลังจากที่ จังหวัดชุมพร ได้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 1316/2564 โดยเฉพาะการเข้า-ออกนอกจังหวัดชุมพร ซึ่งจะต้องขออนุญาตต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายอำเภอ , ลงทะเบียน Save Chumphon และ อยู่ในสถานที่ที่กำหนด หรือกักตัว 14 วัน , มีผลตรวจหาเชื้อไม่เกิน 72 ชม. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันแล้วแต่กรณี ต่อมาพบว่ามีผู้ไม่ปฏิบัติตามและมีกรณีติดเชื้อหรือ นำเชื้อมาแพร่ระบาดในพื้นที่จนเกิดความเสียหาย จึงก็ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งในลักษณะดังกล่าวมาแล้วจำนวน 6 รายเพื่อฟ้องต่อศาล และล่าสุดศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษให้จำคุก 30 วัน รับสารภาพลดกึ่งหนึ่งเหลือ 15 วัน ไม่รอลงอาญา และเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขัง 15 วัน จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านขอได้โปรดปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการต่างๆ ของจังหวัด เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพต่อไป