จังหวัดชุมพรร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
24 ก.ย. 2564, 14:11 น.
            วันนี้(24กย.64)เวลา09.30น.นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมผ่านระบบVideo Conference ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ใน 3 กลุ่มจังหวัดประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้รวม 14 จังหวัด โดยเชื่อมโยงสัญญานจากศาลากลางจังหวัดสตูล มีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ผู้แทนในแต่ละกลุ่มได้สรุปการลงพื้นที่ในช่วงปี 2562-2564 ให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นให้ผู้แทนแต่ละจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด นำเสนอแนวคิดปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและการพัฒนาตามที่สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นมาติดตามไปก่อนหน้านี้ ตลอดจนข้อเสนอใหม่อันจะนำไปสู่การดำเนินเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป
ในส่วนของจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำเสนอการดำเนินการในส่วนจังหวัดชุมพรว่า ตามที่สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ 2 ครั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2562 และเดือนเมษายน 2564 มีการดำเนินการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ ที่เป็นข้อร้องเรียนและเสนอแนะเช่น ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบการระบายน้ำจากคลองชุมพรสู่คลองนาคราช ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมง ของอำเภอหลังสวน ปัญหาการเกษตรและจัดการน้ำในอำเภอหลังสวน ปัญหาร่องน้ำหลังสวนตื้นเขินและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอหลังสวน เป็นต้น ซึ่งได้แก้ปัญหาเป็นไปตามคำแนะนำของคณะสมาชิกวุฒิสภาไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ พร้อมนี้ได้ขอให้คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพบปะประชาชนในพื้นที่ในลักษณะการพบปะประชาชนโดยตรง
ด้านพลเอกสรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเพิ่มเติมว่าจะได้นำข้อเสนอในวันนี้ของทุกจังหวัดโดยการประสานงานร่วมของสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ไปสู่การแก้ไขและพัฒนาในระยะยาวต่อไปและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการตามคำแนะนำของสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน