จังหวัดชุมพรประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดชุมพร ปี 2564
07 ต.ค. 2564, 15:46 น.
            วันนี้ (7 ต.ค. 64) นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดชุมพร ปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ มณฑลทหารบกที่ 44 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากมีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม โดยสั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ หากเกิดเหตุ ได้เร่งดำเนินการได้ทันท่วงที
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ให้ส่วนราชการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือนนี้ โดยให้ประเมินสถานการณ์ หากเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มขึ้น ให้แจ้งเตือนในทุกช่องทาง ให้ทั่วถึง และเข้าถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ตามเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต้องทำให้ดีที่สุด สำหรับการประชุมเตรียมการในครั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ นอกจากนี้ ยังให้ทุกอำเภอศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ว่าหากเกิดสถานการณ์ ปัญหาจะเกิด ณ จุดได้ มีปัญหาอย่างไร แก้ไขแล้วหรือยัง สำรวจเส้นทางระบายน้ำ สิ่งกีดขวางทางน้ำ หากมีให้ดำเนินการทันที เพื่อง่ายต่อการระบายน้ำ ตรวจสอบเส้นทางหลัก เส้นทางรอง กำหนดแนวทางหากเกิดเหตุทำให้เส้นทางสัญจร ใช้ไม่ได้ ดูแลเรื่องป้ายบอกทาง ไฟแสงสว่าง เส้นทางรอง หลักแนวถนน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เตรียมเส้นทางเลี่ยง หากทางสัญจรหลักใช้การไม่ได้ และกำหนดจุดบริการแก่พี่น้องประชาชน เพื่อช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ ที่สำคัญให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และกำลังพล ให้พร้อม และขอให้ไปทบทวน และซ้อมแผนเผชิญเหตุ นอกจากนี้ ในพื้นที่ประสบภัย ให้เตรียม ข้อมูลครัวเรือน จำนวนคน จุดอพยพ พื้นที่หลบภัย พร้อมเตรียม มาตรการป้องกันควบคุมโควิด และกำหนดจุดที่ใช้ตั้งเป็นศูนย์อำนวยการในทุกส่วน ตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ และในพื้นที่ พร้อมเตรียมข้อมูลที่สามารถใช้ได้ พร้อมกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังกวัดชุมพร มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่ามีพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่ คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564 ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ และขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง