ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป