ชุมพรเตือนโควิดเริ่มลดลงแต่ต้องป้องกันต่อเนื่องการ์ดห้ามตก
23 Nov 2021, 04:54 pm
             วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 8/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งระดับประเทศและในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร พร้อมร่วมพิจารณามาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ให้ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ขณะนี้เริ่มลดลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ขณะที่มาตรการต่างๆ ก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรฟื้นตัว ก็ขอชื่นชมพี่น้องชาวชุมพรที่ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคน อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางกิจกรรม กิจการที่เห็นว่าพวกเราการ์ดเริ่มตก โดยเฉพาะร้านอาหาร ที่ขนาดยังไม่ได้เปิดให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจัดแสดงดนตรีก็ยังการ์ดตกกันมากแล้ว เช่นเดียวกับการจัดกิจการ กิจกรรม งานประเพณี กิจกรรมทางศาสนา งานบวช งานแต่ง ที่มีการผ่อนคลายแล้วก็เริ่มการ์ดตกกัน รวมทั้งที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐก็เช่นเดียวกัน เพราะเห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว มีการฉีดวัคซีนกันมากแล้ว ซึ่งคุณหมอก็ย้ำมาตลอดว่าวัคซีนช่วยลดอาการรุนแรงและอาการป่วยตาย จึงอยากฝากความห่วงใย ถ้าสถานการณ์เราดีขึ้น แต่เราเริ่มการ์ดตก เราไม่มี Universal Prevention หรือ Covid free setting เราไม่ช่วยกันรณรงค์ให้มาฉีดวัคซีนสถานการณ์ก็จะดีได้ไม่กี่วัน แล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิม โรงพยาบาลสนามที่เตียงว่างอยู่ตอนนี้ก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิม แล้วความเครียดก็จะกลับมาเหมือนเดิม แต่ที่สำคัญกว่านั้นเศรษฐกิจก็จะขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้เลย ก็ขอให้ทุกคนป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาล 10 ประการ โดยให้ ศปก.หมู่บ้านหรือชุมชน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ขอให้ควบคุมกิจการ กิจกรรมต่างๆ ที่ทุกภาคส่วนได้จัดขึ้นให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid free setting อย่างเคร่งครัด
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร มูลวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จังหวัดชุมพร มีผู้ติดเชื้อโควิด 67 ราย รวมผู้ป่วยสะสมยืนยันตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 จำนวน 14,512 ราย รักษาหายแล้ว 13,539 ราย เสียชีวิต 104ราย คงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 869 ราย เฉลี่ยผู้ป่วย 80 รายต่อวัน ส่วนการแพร่ระบาดในพื้นที่มี 3 อำเภอที่ยังเป็นสีเหลือง คือ อ.เมือง อ.หลังสวน อ.ท่าแซะ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีประชากรหนาแน่น และมีการเคลื่อนย้ายเป็นจำนวนมาก