สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร ประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน
09 ธ.ค. 2564, 11:25 น.