สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา