ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)

ขอเขิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1 

(การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) 

โครงการงานออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง


วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น1 โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 

รายละเอียด