จังหวัดชุมพรเตรียมจัดงาน "เทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565"
24 พ.ค. 2565, 20:32 น.
         วันที่  23  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.30 น. นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565 เพื่อมอบหมายภารกิจและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้ง ฝ่ายอำนวยการ การจัดงานและจัดสถานที่ การประกวด การจัดนิทรรศการ กิจกรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ด้วยจังหวัดชุมพร กำหนดให้มีการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรด้านการเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่ม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ด้านสังคมและความมั่นคง และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมผลไม้เมืองชุมพร และส่งเสริมประเพณีการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน 2565 ณ สนามข้างโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา หน้าโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
สำหรับการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565 ได้กำหนดจัดกิจกรรม อาทิ การประกวด Miss durian chumphon และประกวดธิดาผลไม้แต่ละอำเภอ, การประกวดทุเรียนแห่งประเทศไทย, การจัดขบวนรถผลไม้ตระการตา, การจัดนิทรรศการผลไม้ ทุเรียน กระท่อม และกัญชา, การจัดประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์, การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย, การจัดกิจกรรมชมสวน ชิมทุเรียน เมืองชุมพร, การจัดมวยไทย และการเจรจาการค้าผลไม้ เป็นต้น