จังหวัดชุมพร ตัดทุเรียนลูกแรกเริ่มฤดูกาลทุเรียนชุมพร พร้อมการันตีคุณภาพ ราชาทุเรียนภาคใต้
04 มิ.ย. 2565, 18:03 น.
            นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร นายอำเภอปะทิว และเกษตรกรชาวสวน จังหวัดชุมพร ร่วมงานตัดทุเรียนพันธุ์หมอนทองลูกแรกของจังหวัดชุมพรในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นการกำหนด ให้เป็นวันตัดทุเรียนจำหน่ายครั้งแรกของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนชุมพรในปีการผลิตนี้ ณ สวนทวีทรัพย์ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อการันตีทุเรียนหมอนทองราชาทุเรียนภาคใต้
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ด้วยจังหวัดชุมพรมีทุเรียนหมอนทอง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ที่สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 42,643,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.78 ในปี 2564 จังหวัดชุมพรจึงได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด เพื่อกำกับดูแลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดชุมพร จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดี ของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ท้องตลาดและการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกจังหวัดชุมพรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ชุมพร ชุดใหม่เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 พร้อมได้ออกกฎประกาศให้มีวันเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทองประจำปี 2565 ไว้ให้เป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2565
สำหรับการตัดทุเรียนหมอนทองลูกแรกของจังหวัดชุมพร ในครั้งนี้ เพื่อการันตีทุเรียนหมอนทองราชาทุเรียนภาคใต้ โดยภายในงาน ได้มีการสาธิตการตรวจคุณภาพของทุเรียนหมอนทองที่มีอายุเหมาะสมแก่จัดมีคุณภาพ อย่างเช่นการตรวจดูรูปลักษณ์ภายนอก จะมีลักษณะ ขั้วแข็งเป็นเนื้อไม้ ปลายหนามแห้ง บีบยุบเข้าหากันได้เมื่อใกล้สุก ร่องหนามมีรอยประสานสีน้ำตาล เนื้อหนาเนียนละเอียด สีเหลืองอ่อน กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน การสาธิตการเคาะฟังเสียง ที่สามารถบอกระดับความสุกของทุเรียนจะมีเสียงที่แตกต่างกัน การสาธิตการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในทุเรียนไม่ต่ำกว่า 32 % จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้มาลิ้มลอง รสชาติของทุเรียนหมอนทองชุมพร ราชาทุเรียนใต้ โดยเฉพาะในช่วงวันงานเทศกาล “ผลไม้คุณภาพดี ทุเรียนเด่น เมืองชุมพร ปี 2565” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน 2565 ณ สนามข้างโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ด้านนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรที่มีพื้นที่การปลูกทุเรียนจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะปลูกเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ชุมพรยังเป็นแหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองที่สำคัญของประเทศไทยเป็นลำดับที่ 2 รองจากภาคตะวันออกและยังนับเป็นตลาดทุเรียนส่งออกที่สำคัญ เนื่องจากมีล้งรับซื้อทุเรียน ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการปลูกทุเรียน โดยการสนับสนุนด้านวิชาการ การช่วยเหลือควบคุมดูแลผลผลิตเมื่อแก่จัด ยกระดับ ให้ทุเรียนชุมพรมีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค โดยมีส่วนงานราชการ ตั้งแต่ฝ่ายปกครอง เกษตร พาณิชย์ ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์ให้มีการทาทุเรียนคุณภาพ เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดชุมพร เนื่องด้วยทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ทำให้ สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดชุมพรเพิ่มมูลค่าขึ้น ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 246,580 ไร่ มีผลผลิตรวม 343,900 ตัน และมีการประเมิน จำนวนผลผลิตทุเรียน ในปี 2565 คาดว่าจะมีจำนวนกว่า 200,000 ตัน ซึ่งจะมีผลผลิต ออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม