จังหวัดชุมพรถวายราชสักการะจุดเทียนชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
04 มิ.ย. 2565, 18:11 น.
          วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร
โดยมีข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ภาคเอกชน ชมรม สมาคม นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า สวมหน้ากากอนามัยสีขาว เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายราชสักการะ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร วางพานพุ่ม ถวายธูปเทียนแพ และจุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล เสร็จผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนต่อจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ก่อนร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีจอมราชา แล้วร่วมกันเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียง