จังหวัดชุมพร จัดแข่งขันวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 16
28 มิ.ย. 2565, 16:08 น.
         วันที่  26  มิถุนายน  2565 ที่บริเวณเรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมเปิดงาน วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งจากฝั่งข้ามไปยัง “เกาะพิทักษ์” เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเลที่สวยงาม และเข้าสู่เส้นชัยบนเกาะพิทักษ์ซึ่งอยู่ห่างฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการอนุรักษ์ ในจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเพิ่มมากขึ้น
จังหวัดชุมพร โดยอำเภอหลังสวน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด และเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จัดโครงการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันวิ่ง “หนึ่งเดียวในสยาม” ที่แตกต่างจากการแข่งขันมินิมาราธอนทั่วไป ด้วยการ “วิ่งแหวกทะเล” จากฝั่งข้ามไปยัง “เกาะพิทักษ์” เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวบริเวณเรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน ใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเลที่สวยงาม และเข้าสู่เส้นชัยบนเกาะพิทักษ์ซึ่งอยู่ห่างฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องวิ่งลุยน้ำทะเล ระดับน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน “วิ่งฟันรัน” ระยะทางเพียง 3 กิโลเมตร มีจุดปล่อยตัว ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเข้าเส้นชัยที่เกาะพิทักษ์เช่นกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคี รักษาประเพณีอันดีงามไว้สืบไป
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กิจกรรมวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหาร และสถานที่พักผ่อนในพื้นที่อำเภอหลังสวน รวมไปถึงของดีของเด่นในจังหวัดชุมพร ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ สถานที่ท่องเที่ยว การเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป พร้อมกับการเพิ่มรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะนักวิ่งจากต่างจังหวัด ได้สัมผัสกับเส้นทางวิ่งที่แปลกไม่เหมือนที่ใด มีเส้นทางวิ่งที่โค้ง ลาดเอียง สูงชัน และพิเศษสุดคือต้องวิ่งข้ามทะเลไปยังจุดหมาย เส้นชัย ณ เกาะพิทักษ์ อีกด้วย