เรือนจำจังหวัดชุมพร ประกาศรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม
13 พ.ค. 2556, 16:24 น.

เรือนจำจังหวัดชุมพร ประกาศรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖