ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป้นพนักงานราชการ
13 พ.ค. 2556, 16:26 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป้นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง  จำนวน ๑ อัตรา