จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

  • เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1
  • พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดชุมพรกำหนดมอบเสื้อในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 โดยในเวลา 07.00 น. เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับบัตรคิว เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ทำพิธีมอบเสื้อ การแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมพิธี ชุดปกติขาว ข้าราชการทหาร/ตำรวจที่เข้าร่วมพิธี ชุดปกติขาว กระบี่ ถุงมือ พร้อมหมวก ประชาชนที่เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน : ชุดสุภาพ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  • จังหวัดกำหนดการซ้อมขบวน โดยซ้อมขบวนย่อยในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ซ้อมเสมือนจริง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.
  • การจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 กำหนดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 11.00 น. – 13.30 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 กลุ่ม คือ ปั่นระยะทาง 9 กิโลเมตร และ ปั่นระยะทาง 29 กิโลเมตร

เกี่ยวกับกิจกรรม

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทาน พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร โดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จ ในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพ ฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันนี้(19 พ.ย. 61) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกับส่วนกลาง และทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดชุมพรได้กำหนดเส้นทางระยะทาง 29 กม. เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร ผ่านสถานที่สำคัญ อาทิ ศาลหลักเมืองชุมพร สถานีรถไฟ ตัวเมืองชุมพร โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร ประตูระบายน้ำ เป็นต้น

โดยได้มีการมอบหมายภารกิจให้กับคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย เช่น การสำรวจปรับปรุงเส้นทางปั่นจักรยานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การจัดขบวนและควบคุมขบวนจักรยาน การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงาน การอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย การปฐมพยาบาล การประชาสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการและให้บริการเพื่อรองรับประชาชนทุกภาคส่วนที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 4 พันคน

จึงขอเชิญชวนชาวชุมพรร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางทีกำหนด โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike ไอรัก" ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ https://www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก อุ่นไอรัก คลายความหนาว หรือโทร. 1111

วันนี่(1 ธ.ค. 61) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมในพิธีมอบเสื้อพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร โดยในวันนี้ ประชาชนจำนวนมาก เดินทางมายังหอประชุมฯ เพื่อรับมอบเสื้อพระราชทานที่ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรักไว้ล่วงหน้า การตรวจสอบรายชื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีรายชื่อของประชาชนบางรายที่ยังตกหล่น เนื่องจากลงทะเบียนหลังจากวันที่กำหนด และระบบในการลงทะเบียน ซึ่งทางจังหวัดชุมพรได้จัดจุดรับแจ้งปัญหาพร้อมดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

สำหรับหลักฐานที่จะต้องนำมา ได้แก่บัตรประชาชนฉบับจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน) และหลักฐานการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ (สำเนาบัตร TAG หรือ รูปถ่ายจากมือถือ) ซึ่งกรณีรับแทน ต้องมีเอกสาร ดังนี้ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงนามผู้มอบอำนาจ, บัตรประชาชนฉบับจริง (ของผู้รับแทน), สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (ของผู้มอบอำนาจ), หลักฐานการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ (สำเนาบัตร TAG หรือรูปถ่ายจากมือถือ) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ 2.ลงทะเบียนรับมอบเสื้อพระราชทาน 3.รับบัตรลำดับคิวเพื่อรอขึ้นรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน 4.รับมอบเสื้อพระราชทาน ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์รับเสื้อยืดพระราชทานจังหวัดชุมพร คือ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ลำดับที่ 1-3,943

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 25615 ถึง 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า พร้อมได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในโอกาสพิธีเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

จังหวัดชุมพร ได้เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ระยะทาง 29 กม. เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร ผ่านสถานที่สำคัญ อาทิ ศาลหลักเมืองชุมพร สถานีรถไฟ ตัวเมืองชุมพร โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ และประตูระบายน้ำ จึงขอเชิญชวนชาวชุมพรร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด

วันนี้ (2 ธ.ค. 61) เวลา 14.00 น. จังหวัดชุมพร นำโดยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่ลงทะเบียนในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จำนวนกว่า 100 คัน ร่วมปั่นจักรยานซ้อมเส้นทาง “Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งขบวนปั่นจักรยานออกจากจุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร ใช้เส้นทางเลียบทางรถไฟ มุ่งตรงเข้าตัวเมืองชุมพร ผ่านสถานีรถไฟชุมพร เข้าสู่ตัวเมืองชุมพร ก่อนหยุดพักที่ศาลหลักเมืองชุมพร ขบวนปั่นต่อผ่านหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายที่แยกบางหมาก ก่อนเลี้ยวขวาตรงสะพานคลองชลประทาน 1 ปั่นเลียบคลองชลประทาน 1 มุ่งสู้โรงเรียนศรียาภัย 2 ก่อนปั่นลอดสะพานรถไฟเพื่อตรงเข้าโครงการหนองใหญ่ ต่อจากนั้นปั่นต่อผ่านวัดบางลึก ตรงไปยังถนนลอกอตัน เข้าสู้โครงการชลประทานชุมพร ข้ามประตูน้ำ กลับเข้าสู้ถนนไตรรัตน์ เพื่อกลับมายังศาลากลางจังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร

สำหรับการซ้อมปั่นครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางตลอด 29 กิโลเมตร ทั้งเส้นทางและสถานที่ รวมไปถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ถือว่ามีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง อาทิ การรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร การดูแลสุขภาพของนักปั่นจากสาธารณสุข การบริการน้ำดื่มจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการวางแผนด้านการจราจรในเส้นทางการปั่นเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งจังหวัดชุมพร จะมีกำหนดซ้อมการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เสมือนวันจริงอีกครั้ง ในวันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 ก่อนจะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ประชาชนชาวจังหวัดชุมพร มีผู้ลงทะเบียนในโครงการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จำนวนกว่า 4 พันคน ที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.พร้อมกันทั่วประเทศต่อไป

วันนี้ (8 ธ.ค. 61 ) เวลา 14.00 น. จังหวัดชุมพร นำโดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่ลงทะเบียนในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จำนวนกว่า 500 คัน ร่วมปั่นจักรยานซ้อมเสมือนจริง เส้นทาง “Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งจังหวัดชุมพร แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 29 กม. และ 9 กม. เพื่อให้เหมาะกับผู้ที่มีความพร้อมของร่างกายทุกระดับ ทุกวัย สำหรับขบวนปั่นจักรยานออกจากจุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร ใช้เส้นทางเลียบทางรถไฟ มุ่งตรงเข้าตัวเมืองชุมพร ผ่านสถานีรถไฟชุมพร เข้าสู่ตัวเมืองชุมพร ก่อนหยุดพักที่ศาลหลักเมืองชุมพร ขบวนปั่นต่อผ่านหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายที่แยกบางหมาก ก่อนเลี้ยวขวาตรงสะพานคลองชลประทาน 1 ปั่นเลียบคลองชลประทาน 1 มุ่งสู่โรงเรียนศรียาภัย 2 ก่อนปั่นลอดสะพานรถไฟเพื่อตรงเข้าโครงการหนองใหญ่ ต่อจากนั้นปั่นต่อผ่านวัดบางลึก ตรงไปยังถนนลอกอตัน เข้าสู่โครงการชลประทานชุมพร ข้ามประตูน้ำ กลับเข้าสู่ถนนไตรรัตน์ เพื่อกลับมายังศาลากลางจังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร

สำหรับการซ้อมปั่นครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางตลอด 29 กิโลเมตร ทั้งเส้นทางและสถานที่ รวมไปถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ถือว่ามีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง อาทิ การรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร การดูแลสุขภาพของนักปั่นจากสาธารณสุข การบริการน้ำดื่มจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการวางแผนด้านการจราจรในเส้นทางการปั่นเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งจังหวัดชุมพร จะมีกำหนดซ้อมการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เสมือนวันจริงอีกครั้ง ในวันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 ก่อนจะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ประชาชนชาวจังหวัดชุมพร มีผู้ลงทะเบียนในโครงการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จำนวนกว่า 4 พันคน ที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ สำหรับการซ้อมปั่นครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางตลอด 29 กิโลเมตร ทั้งเส้นทางและสถานที่ รวมไปถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ถือว่ามีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง อาทิ การรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร การดูแลสุขภาพของนักปั่นจากสาธารณสุข การบริการน้ำดื่มจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เป็นต้น

วันนี้ (9 ธ.ค. 61 ) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณถนนไตรรัตน์ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นำโดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและ พี่น้องประชาชนร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จำนวนกว่า 4,000 คัน ร่วมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งจังหวัดชุมพรปั่นพร้อมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 29 กิโลเมตร และ 9 กิโลเมตร. เพื่อให้เหมาะกับผู้ที่มีความพร้อมของร่างกายทุกระดับ ทุกวัย สำหรับขบวนปั่นจักรยานออก จากจุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร ผ่านสถานที่สำคัญ เช่น ศาลหลักเมืองชุมพร สถานีรถไฟ ตัวเมืองชุมพร ประตูระบายน้ำ ก่อนจะมาหยุดทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 1 ล้านตัว ลงแหล่งน้ำ ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรต่อจากนั้นปั่นต่อผ่านวัดบางลึก ตรงไปยังโครงการชลประทานชุมพร ข้ามประตูน้ำ กลับเข้าสู่ถนนไตรรัตน์ เพื่อกลับมายังศาลากลางจังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร

สำหรับการซ้อมปั่นครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางตลอด 29 กิโลเมตร ทั้งเส้นทางและสถานที่ รสำหรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักปั่นกว่า 4,000 กลับสู่ศาลากลางจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดได้ทุกคัน โดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งทุกคนต่างปั่นด้วยความมุ่งมั่นเพื่อที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในครั้งนี้โดยทางจังหวัดชุมพรได้ระดมเจ้าหน้าที่ เข้าดูแลความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกขบวนปั่น นอกจากนี้ยังได้เตรียมเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขดูแลสุขภาพของนักปั่น และเจ้าหน้าที่บริการน้ำดื่มจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ตลอดเส้นทาง 29 กิโลเมตร

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า พสกนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังสิตและสนามเสือป่า และได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายและเสริมความรักความสามัคคี ในครอบครัวและสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

แผนที่


ภาพกิจกรรม

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -