ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

 

นายสนิท ศรีวิหค
รอง ผวจ.1

 

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร
รอง ผวจ.2