ข้อมูลผู้บริหาร

นายโชตินรินทร์ เกิดสม
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ถนนไตรรัตน์  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  เบอร์ติดต่อ 0-7750-4009

  

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ถนนไตรรัตน์  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  เบอร์ติดต่อ 0-7750-3212

 

นายกองเอก พุทธ  กฤชคงพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ถนนไตรรัตน์  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  เบอร์ติดต่อ 0-7750-3051