หาดทรายรี

ประเภท : อ่าว,หาด

ที่อยู่ : อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพรไปตามทางหลวงหมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 20 กิโลเมตร มีรถโดยสารวิ่งจากตัวเมืองถึงชายหาด เป็นหาดทรายยาวสีขาวสะอาดตา หน้าชายหาดสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะมะพร้าวได้ บริเวณหาดมีที่พักและร้านอาหารบริการ ใกล้ ๆ ชายหาดเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรืออันทันสมัยให้กับประเทศไทย