เกาะพิทักษ์

ประเภท :หมู่เกาะ

ที่อยู่ :อ.หลังสวน จ.ชุมพร

เป็นเกาะขนาดเล็ก ห่างจากที่ว่าการอำเภอหลังสวนประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาจากฝั่งไปที่ เกาะพิทักษ์ ประมาณ 10 นาที ชาวบ้านบนเกาะพิทักษ์ได้ร่วมกันจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์ที่ มีแนวทางการพัฒนาในแบบฉบับเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสงบเรียบง่าย ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี น้ำทะเลจะลดลงจนสามารถเดินจากฝั่งข้ามไปยังเกาะพิทักษ์ได้แบบสบายๆ บริเวณเกาะมีโขดหินสวยงาม น้ำทะเลใส สามารถเล่นน้ำได้และมีหมู่บ้านชาวประมงกระจายอยู่รอบเกาะ ทางทิศตะวันออกมีหาดทรายขนาดเล็กๆ ด้านหลังเกาะมีจุดชมวิวสูงประมาณ 200 เมตรซึ่งสามารถมองทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะต่างๆที่อยู่รอบๆได้