รายการใช้ห้องประชุมประจำวัน

ตารางการใช้ห้องประชุมวันนี้
( วันพุธ  8  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2559 )

 

ห้องประชุม เกาะเสม็ด

เวลา เรื่องที่ประชุม หน่วยงาน จำนวน ผู้จอง
(เบอร์โทรติดต่อ)
09:30-12:00        
13.30 - 16.30  ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  สนจ.ชพ.    

 

ห้องประชุม เกาะมัตตรา

เวลา เรื่องที่ประชุม หน่วยงาน จำนวน ผู้จอง
(เบอร์โทรติดต่อ)
10:00-12:00        
 14.00-16.30        

ห้องประชุม เกาะทองหลาง

เวลา เรื่องที่ประชุม หน่วยงาน จำนวน ผู้จอง
(เบอร์โทรติดต่อ)
09.30-12:00      30  
 13.30-16.00        

ห้องประชุม เกาะพิทักษ์

เวลา เรื่องที่ประชุม หน่วยงาน จำนวน ผู้จอง
(เบอร์โทรติดต่อ)
10:00-12:00        
 14.00 - 16.30        

 

ห้องประชุม เกาะลังกาจิว

 

เวลา เรื่องที่ประชุม หน่วยงาน จำนวน ผู้จอง
(เบอร์โทรติดต่อ)
08:00-12:00        
13:00-16:30        

ห้องประชุม POC

 
ห้องประชุม ห้องประกวดราคา

เวลา เรื่องที่ประชุม หน่วยงาน จำนวน ผู้จอง
(เบอร์โทรติดต่อ)
08:00-12:00        
13:30-16:30        

 

หอประชุมใหญ่

เวลา เรื่องที่ประชุม หน่วยงาน จำนวน ผู้จอง
(เบอร์โทรติดต่อ)
08:00-12:00        
13:00-16:30