แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของจังหวัดชุมพร

 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  รายละเอียด(PDF)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564  รายละเอียด(PDF)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  รายละเอียด(PDF)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  รายละเอียด(PDF)

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) รายละเอียด(PDF)

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562  รายละเอียด(PDF)