ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

จังหวัดชุมพรเป็นเมืองที่เก่าแก่และมีความเป็นมาที่ยาวนาน ชุมพรเป็นประตูด่านแรกที่จะเข้าสู่ภาคใต้ มีหาดทรายทอดตัวยาวถึง 222 กิโลเมตร มีเกาะกว่า 30 เกาะ ความสวยงามของท้องทะเลสีคราม ความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ แนวปะการัง ดอกไม้ทะเล และฝูงปลาหลากชนิด ทำให้ชุมพรเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยุคใหม่

นอกจากนั้นชุมพรยังเป็นเมืองผลไม้ที่มีผลไม้ขึ้นชื่อหลายชนิด และช่วงฤดูกาลผลไม้เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ไม่ว่าจะเป็นกล้วยเล็บมือ ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งการท่องเที่ยวลักษณะนี้เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถเข้าไปสัมผัสถึงชีวิตของชาวสวน กิจกรรมภายในสวน รวมถึงอิ่มอร่อยไปกับผลไม้ นักท่องเที่ยวจะได้รับความเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามของป่า เทือกเขาหินปูน ตลอดสองข้างทางจะรายล้อมไปด้วยไปด้วยสวนผลไม้ตลอดทาง บรรยากาศเต็มไปด้วยต้นไม้ ร่มรื่น เขียวชอุ่ม นอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

สำนักงานจังหวัดชุมพร

โทร. 0 7751 1551, 0 7751 1468

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

โทร. 0 7751 1981

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร

โทร. 0 7765 8264-5

กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

โทร. 0 7751 1004

โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร

โทร. 0 7750 3627

เทศบาลเมืองชุมพร

โทร. 0 7751 1024

สถานีรถไฟชุมพร

โทร. 0 7751 1103

สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร (อบจ. ชุมพร)

โทร. 0 7757 6803

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

โทร. 0 7750 3035

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร

โทร. 0 7750 1831-2, 0 7750 2775-6

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชุมพร

โทร. 0 7751 1012, 0 7751 1028

ตำรวจทางหลวง

โทร. 0 7753 4200-1, 1193

ตำรวจท่องเที่ยว

โทร. 1155

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์

โทร. 1133

 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

โฮมสเตย์บ้านเกาะพิทักษ์
เกาะพิทักษ์ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
อัตราค่าเข้าพักบนเกาะพิทักษ์ มี 2 ราคา คือ 550 บาท/คน/คืน และ 800 บาท/คน/คืน เป็นค่าที่พัก และอาหาร 3 มื้อ
การติดต่อสอบถาม ผู้ใหญ่บ้าน อำพล ธานีครุฑ เลขที่ 32 หมู่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150 โทรศัพท์ 081093-1443, 08-9018-0644
โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่
ตั้งอยู่ หมู่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร อยู่ริมทะเลฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)
ค่าใช้จ่าย 500 – 900 บาท / คน ( รวมที่พัก อาหาร 3 มื้อ ) ค่าเรือกิจกรรมดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1,500 บาท/ลำ ( 10-12 คน)
การติดต่อสอบถาม คุณวัชรินทร์ แสวงการ 31/2 ม.1 ต. ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทร. 081-3456743
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
เที่ยวแบบโฮมเสตย์กับบรรยากาศดๆในสวนผลไม้ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
ติดต่อสอบถาม
กลุ่มท่องเที่ยวเหวโหลมโฮมสเตย์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว โดยเฉพาะน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและงดงามในจังหวัดชุมพร
ห้องสัมมนา 1 ห้อง โฮมสเตย์ 5 หลัง อัตราค่าบริการ คืนละ 600 – บาท / คน พร้อมอาหาร 3 มื้อ อัตราค่าบริการ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน
ติดต่อประสานงาน คุณรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน 081-9683893 Email: rojtonnum@gmail.com Facebook:เหวโหลมโฮมสเตย์
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางสน
ที่ตั้งเลขที่ 32 หมู่ที่14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
กิจกรรมสำหรับอาสาสมัคร ประกอบด้วย 1) พัฒนาบริเวณชายหาด 2) ปลูกป่าโกงกางทดแทน 3) ปลูกป่าชายหาดทดแทน ปลูกปะการัง พัฒนาถ้ำ ป่าพรุ
ติดต่อสอบถาม นายสมโชค พันธุรัตน์ P_somchok35@yahoo.com โทรศัพท์ : 080 779 1650
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ผจญภัย
จุดชมวิว 4 ทะเล เขานมสาว
ตั้งอยู่บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง ซึ่งเป็นเขต วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง สูงกว่าระดับน้ำทะเล 892 เมตร ระยะทางจากปากทางเข้า จนถึงเชิงเขา ประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขา ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
สนใจท่องเที่ยวติดต่อ ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าต้นน้ำพะโต๊ะ โทร.077-520075,087-8929108, 087-8218700
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร หน่วยจัดการน้ำแห่งนี้ มีคุณพงศา ชูแนม เป็นหัวหน้าหน่วย เป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า (เครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ)
สนใจติดต่อไปที่ศูนย์ เบอร์โทร. 081-8941973 , 077-640922
ล่องแพพะโต๊ะ
สำหรับการมาล่องแพพะโต๊ะ นักท่องเที่ยวอาจเลือกพักแบบโฮมสเตย์ซึ่งอาศัยอยู่กินกับชาวบ้าน หรือพักกับรีสอร์ทเอกชนก็ได้แล้ว ใช้บริการล่องแพของบริษัทเอกชนที่ให้บริการในอำเภอพะโต๊ะ
ค่าล่องแพประมาณคนละ 450-500 บาทรวมอาหาร มื้อ ใช้เวลาล่องแพประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ 077-539040
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ปลายคลอง
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ 077-539115
น้ำตกสันสีหมอก
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน บริเวณเบื้องล่างน้ำตกมีแอ่งน้ำที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ ไม่มีโขดหินแหลมคม บรรยากาศโดยรอบน้ำตกค่อนข้างมีความร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก
ติดต่อ อบต.พระรักษ์ 077-520551
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ศาลกรมหลวงชุมพร
ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรีหาดทรายยาว ทรายขาวสะอาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ ทั้งปวงและ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป
เปิดทุกวันเวลา 08.00-20.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม
ติดต่อ มูลนิธิกองทับเรือ นายคุณากร มากอำไพ 086-9891010
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร
ตั้งอยู่เลขที่ 302 ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 มีการจัดนิทรรศการใน อาคาร การจัดแสดงมรดกดีเด่นของจังหวัดชุมพร เรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดชุมพร ธรรมชาติวิทยา เส้นทางพายุไต้ฝุ่นที่พัดถล่มในจังหวัดชุมพร ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพรเปิดแสดง 09.00 - 16.00 นาฬิกา วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ 077-504105 , 077-504246
หลักเมืองวัดประเดิม
ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลตากแดด จากสี่แยกปฐมพร ประมาณ 6 กิโลเมตร ลอดใต้สะพานข้ามรถไฟ เข้าซอยเมืองชุมพร 15 (ซอยวัดประเดิม) ประมาณ 2 กิโลเมตร วัดอยู่ทางซ้ายมือ นักโบราณคดีท้องถิ่นเชื่อว่า บริเวณวัดเคยเป็นที่ตั้งของเมืองชุมพรเก่า
ติดต่อ นายสมคิด พยุหกฤษ โทร. 083-5509098
วัดพระธาตุสวี
ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
พระบรมธาตุสวี มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดพระธาตุสวี (วัดสวี) ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ และถือเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดชุมพร
ติดต่อ เจ้าอาวาส 081-0876539
วัดแก้วประเสริฐ
ที่ตั้ง บ้านท่าแอต ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นวัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาริมชายทะเลซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขายอดเว้าแหว่งยื่นไปในทะเลปะทิวได้สวยงามดั่งภาพเขียน หลวงพ่อจง เจ้าอาวาสได้สร้างสิ่งก่อสร้างแบบไทยและจีนที่สวยงามสำหรับให้ผู้คนได้สักการะ สิ่งที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ พระนาคปรก 9 เศียร สูง 9.99 เมตร และพระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งทะเลใต้ สูง 9.99 เมตร นอกจากนี้ยังมีโบสถ์สีทอง รูปปั้นพระอรหันต์ไทยและจีน รูปปั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งเคารพอีกมากมาย รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ของโบราณ มีภาพเขียนสวยงาม ให้ชมด้วย
พระอารจารย์บรรจง ธมฺมสโร 086-1037135
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
เกาะง่ามน้อย
เป็นเกาะที่มีความหลากหลายของสัตว์ทะเล มีปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ในดงปะการัง และดอกไม้ทะเล อีกทั้งยังมีปะการังเทียม (เรือปราบ) เพื่อเป็นการอนุรักษ์แนวปะการัง
ติดต่อ คุณชาย 093-5757947
เกาะง่ามใหญ่
เป็นหน้าผาสูง (คล้ายฝ่ามือพระพุทธเจ้า) ด้านตะวันตกของเกาะน้ำจะตื้น นักดำน้ำสามารถพบปะการังขนนก ดอกไม้ทะเล กัลปังหาพัดหนาแน่น
ติดต่อ คุณชาย 093-5757947
เกาะมาตรา
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะมัตตรา หรือเกาะตังกวย มีหาดทรายผสมหินกรวดและโขดหิน บริเวณด้านหน้าของเกาะมีแนวปะการังมาก ถือได้ว่าเป็นอุทยานหอยมือเสือ มีปะการังเขากวางและดอกไม้ทะเลหลากสีสัน
ติดต่อ คุณชาย 093-5757947
เกาะหลักแรด
เกาะใหญ่รูปทรงคล้ายกับแรด และไม่ไกลนักมีหินปูนเรียงกัน 3 ก้อน ด้านใต้พื้นน้ำทะเลเป็นโขดหินมีฝูงปลานานาชนิด สามารถชมพูเขาดอกไม้ทะเลตั้งแต่พื้นผิวน้ำ จนลงลึกถึงพื้นทราย
ติดต่อ คุณชาย 093-5757947
เกาะลังกาจิว
เป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะชุมพร ทั้งยังเป็นประวัติศาสตร์ เนื่องจากในอดีต รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 3 ครั้ง มีสัมปทานรักนกนางแอ่น
ติดต่อ คุณชาย 093-5757947
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ(ที่โดดเด่น)
เขามัทรี
จุดชมวิวเขามัทรี อยู่บนเส้นทาง ชุมพร - ปากน้ำ – หาดทราย ที่นี่เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของชุมพร สามารถชมวิวทิวทัศน์ ได้ 360 องศา สามารถมองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพร ที่สวยงามมาก
สวนนายดำ
สวนนายดำ ตั้งที่อยู่ที่ 199 หมู่ 7 ถนนสายเอเชีย ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจ.ชุมพร เป็นสวนผลไม้มีชื่อเสียงของภาคใต้อีกหลายชนิด มีร้านอาหารอร่อยและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากสวนนายดำ ร้านกาแฟบรรยากาศสบายๆ ที่นี่มีการตกแต่งสวนที่สวยมากจุดเด่นอีกอย่างของสวนนายดำ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จัก คือ ส้วมรูปแบบต่างๆหลากหลายจินตนาการเป็นสุดยอดส้วมที่ได้รับรางวัล ส้วมแห่งปี
โทร.089-652-0733-5, 089-729-9129-30
077-536-338-9
เขาดินสอ
เป็นยอดเขาสูงสุดในเขตอำเภอปะทิว เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเดินป่าผจญภัย บนยอดเขาเป็นลานเรียบกว้างปกคลุมด้วยทุ่งหญ้า มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล และบนยอดเขาสามารถกางเต็นท์ได้
สอบถามข้อมูลติดต่อ อำเภอปะทิว โทร 077-591167 , 077-591207
วนอุทยานเขาพาง
อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอท่าแซะ ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปตามเส้นทางสายชุมพร-ท่าแซะ (ทางหลวงหมายเลข 4) ประมาณ 12 กม. ภายในวนอุทยานเขาพางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ด้านหน้าจะเป็นซุ้มประตูวนอุทยาน และศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์