ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรม

 

 แผนที่เส้นทาง 

แผนที่เส้นทางบน Google Mapจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

1. ทางลัดเข้าเมืองชุมพร ขาลงใต้ (ถนนสาย 4)

2. วงเวียน ห้าแยกทางตัน

3. หน้าสถาบันพลศึกษาฯ ขาขึ้น (ถนนสาย 41)

4. สามแยกบางหมาก

 

  

ภาพป้ายประชาสัมพันธ์

 

page1

 

จุดที่ 1 บริเวณทางลัดเข้าเมืองชุมพร ขาลงใต้ (ถนนสาย 4)

 

 

page2

 

จุดที่ 2 บริเวณวงเวียน ห้าแยกทางตัน

 

 

page3

 

จุดที่ 3 บริเวณหน้าสถาบันพลศึกษาฯ ขาขึ้น (ถนนสาย 41)

 

page4

 

จุดที่ 4 บริเวณสามแยกบางหมาก

 

 


เกี่ยวกับกิจกรรม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ซึ่งจังหวัดชุมพรได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร โดยมีระยะทางปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร และสิ้นสุด ณ จุดเดิม ระยะทางรวม 25 กิโลเมตร

 

 ลำดับกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เริ่มออกตัวณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

ขาไป

      เริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร เลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองชุมพร จากสถานีรถไฟชุมพรเข้าถนนปรมินทรมรรคาแวะพักที่ ศาลหลักเมือง จุดพักที่ 1 แวะพักที่ ร้านเก่งเพกา ภาค3 จุดพักที่ 2 ออกจากร้านเก่งเพกา ภาค3 มุ่งไปขึ้นสะพานข้ามถนนไตรรัตน์ กลับรถ มุ่งหน้าสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร วิ่งผ่าน สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร เลี้ยวซ้ายแล้ว ข้ามสะพานข้ามคลอง หัววัง-พนังตัก มุ่งหน้าสู่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ฯ จุดพักที่ 3 ออกจาก โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ฯ ไปตามเส้นทาง ขนาน คลอง หัววัง-พนังตัก เลี้ยวซ้ายที่ ประตูระบายน้ำ หัววัง มุ่งหน้ากลับศาลากลางจังหวัดชุมพร

ขากลับ

     สิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

จุดพัก

1. ศาลหลักเมืองชุมพร

2. ร้านเก่งเพกา ภาค 3

3. พื้นที่โครงการพระราชดำริฯหนองใหญ่

รวมระยะทางทั้งสิ้น 25 กิโลเมตร

 

  

ภาพกิจกรรม

การซ้อมใหญ่

รายละเอียด

การประชุมเตรียมงาน

รายละเอียด

บรรยากาศการลงทะเบียน

รายละเอียด

บรรยากาศการรับของพระราชทาน

จังหวัดชุมพรจัดพิธีฯ