จังหวัดชุมพรร่วมใจซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"

    วันนี้ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายลิขิต ศรีชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมกันซ้อมปั่นจักรกยานเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นี้ ตามพระราชปณิธาณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดินอย่างทั่วถึง รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

    สำหรับจังหวัดชุมพรได้กำหนดเส้นทางปั่นจักรยานเริ่มต้นปล่อยขบวนจาก ศาลากลางจังหวัด-สถานีรถไฟชุมพร-ศาลหลักเมืองชุมพร-แยก บริษัท หาดทิพย์ (แยกบางหมาก) ถนนเฉลิมพระเกียรติ-กลับรถ-สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร-สถานีรถไฟนาชะอัง-โครงการหนองใหญ่ตามพระราชดำริ-ประตูระบายน้ำหัววัง-สิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัด รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ตามจุดจอดพัก อาทิ การเขียนคำบอกรักแม่ การกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ ปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น

    นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" วันนี้มีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมปั่นจักรยานประมาณ 500 ในระยะทาง 25 กิโลเมตร ซึ่งตลอดระยะที่ปั่นก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไร ถือว่าจังหวัดชุมพรมีความพร้อม และระยะที่เราปั่นในวันนี้ใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง ส่วนในวันจริงเราก็ต้องพยายามให้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษๆ ส่วนปัญหาอุปสรรค ถ้าวันปั่นจริงมีฝนตกหนักเราก็ต้องใช้เวลาในการปั่น ซึ่งทางส่วนกลางก็ยกให้ทางจังหวัดตัดสินใจเองได้ ขณะที่เส้นทางยังเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงเราก็ต้องปรับปรุงให้เรียบร้อยเพื่อให้พี่น้องประชาชนถวายงานพระองค์ท่านอย่างสมพระเกียรติ

    นอกจากนี้ พ่อเมืองชุมพร ยังได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร ให้มาร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกันที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถนำรถจักรยานแบบธรรมดาหรือชนิดอื่นๆ มาร่วมขบวนปั่นได้ ส่วนระยะทางไม่จำเป็นต้องปั่นครบ 25 กม.ก็ได้ หรืออาจจะมาร่วมกิจกรรมกันเป็นช่วงๆ ตามระยะทางที่ผ่านไปก็สามารถมาร่วมกันได้เช่นกัน