บรรยากาศการรับของพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวงศศิริ พรหมชนะ เป็นประธานในพิธีฯ