ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอณุรักษ์ ประจำปี๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : คลองพะโต๊ะ หมู่ที่6 ตำบลพะโต๊ะ
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2556

 

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นเทศกาลสำคัญ ของอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สนุกกับการล่องแพไม้ไผ่และแพท่อพีวีซี เล่นน้ำตามแก่งต่างๆ ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำที่ผ่านป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้ผ่านจุด บรรจบของคลองสกกับคลองทรงอันเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำหลังสวน