ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

ชุมพรจัดงานเกษตรแฟร์ และของดีชุมพร
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ระยะเวลา : 23 - 31 ส.ค. ของทกปี

   จังหวัดชุมพร ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ของดีชุมพร ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคมของทุกปี ณ สวนอาภากรฯ เทศบาลเมืองชุมพร ชม ชิม ช้อป ผลไม้ที่มีคุณภาพของประเทศจากชาวสวนโดยตรง ทุเรียน มังคุด ลองกอง กล้วยเล็บมือนาง ฯลฯ กิจกรรมประกวดแข่งขันที่สนุกสนาน