ที่พักในอำเภอพะโต๊ะ

รายชื่อที่พัก โทรศัพท์ ราคา เว็บไซต์ / ที่อยู่
บ้านภูฟ้า รีสอร์ท 0 7752 0055, 07752 0075 400
 
หมู่ 4 ต. ปากทรง
พะโต๊ะ รีสอร์ท 0 7753 9023 600
 
หมู่ 5 ต. พะโต๊ะ
ภูขวัญเมือง รีสอร์ท 0 7753 9157 350 -800
 
153 หมู่ 8 ต.พะโต๊ะ
ภูน้ำใส ปาล์มฮิลล์ รีสอร์ท 0 7757 6316-9 400 -800
 
ตำบล ปากทรง