ร้านอาหารในอำเภอท่าแซะ

รายชื่อร้านอาหาร โทรศัพท์ ราคา เว็บไซต์ / ที่อยู่
แก่งเพกา รีสอร์ท 0 7750 5415-6
 
ถ.เพชรเกษม อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร
คุณสาหร่าย 0-7754-7223-4
 
222 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ซุ้มเวียง 0 7759 9037
 
ต.ท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร
ตะเกียงไทย (เต๋าเต้ยหม้อไฟ) 0 81734 8721, 0 93136 3890
 
ตำบลหงษ์เจริญ
มุกดา 0 7759 9107, 0 7759 9058
 
ต.ท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร