แขวงทางหลวงชุมพร กรมทางหลวง ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร
23 Aug 2018, 04:41 pm