สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป้นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
07 Sep 2018, 10:51 am